پادکست صوتی؛ «تعهد در مقابل تعهد»
پادکست صوتی؛ «تعهد در مقابل تعهد»
رهبر معظم انقلاب: تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم منطقی، عقلایی و قابل قبولی است؛ تعهد در مقابل تعهد، اگر آن‌ها به تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات خود بازمی‌گردیم.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم منطقی، عقلایی و قابل قبولی است؛ تعهد در مقابل تعهد، اگر آن‌ها به تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات خود بازمی‌گردیم. ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

تدوین: محمد نخعی کوشه
تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس