پادکست؛ «پیامبر اسلام، الگوی مبارزه مستمر»
پادکست؛ «پیامبر اسلام، الگوی مبارزه مستمر»
رهبر انقلاب: در زندگی رسول‌ خدا یک چیز وجود دارد که آن مستمر است؛ بقیه چیزهایی که در حیات اجتماعی پیغمبر هست، غیر از خصلت‌ها و صفات معنوی و خود پیغمبری و مانند اینها مقطعی و مربوط به زمان‌ها است؛ آنچه در زندگی اجتماعی پیغمبر و در شخصیت آن حضرت به ‌عنوان یک رهبر از اول تا آخر ادامه دارد، مبارزه است.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب درباره حیات اجتماعی پیامبر اعظم (ص) می‌فرمایند: در زندگی رسول‌ خدا یک چیز وجود دارد که آن مستمر است؛ بقیه چیزهایی که در حیات اجتماعی پیغمبر هست، غیر از خصلت‌ها و صفات معنوی و خود پیغمبری و مانند اینها مقطعی و مربوط به زمان‌ها است؛ آنچه در زندگی اجتماعی پیغمبر و در شخصیت آن حضرت به ‌عنوان یک رهبر از اول تا آخر ادامه دارد، مبارزه است.

تولید پادکست: وهاب ریحانی- مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس