کارشناس سازمان غذا و دارو گفت: در سه ماهه اول امسال از ورود چندین قلم کالا که حلیت آنها مورد تایید قرار نگرفت و یا حرام تشخیص داده شد، جلوگیری به عمل آمد.
 به گزارش نسیم سرخس، سیروس بلندنظر در مورد کمیته حلال اداره کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همانند سایر  کشورهای مسلمان و شاید دقیق تر و مبتنی بر احکام شیعی، نظارت و کنترل حلیت غذاهای تولیدی و مخصوصا وارداتی که سلامت روح و جسم انسان وابسته به غذای حلال و سالم است را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: از آنجایی که وزارت بهداشت و به تبع آن سازمان غذا و دارو مسئول کنترل و نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی متولی سلامت تعیین شده است لذا بر اساس چنین رویکردی تمامی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که از مبادی قانونی وارد کشور می شوند صرفا پس از تایید مجوزهای حلال، بررسی حلیت و آزمایشات مربوطه، اجازه مصرف در کشور اسلامی ایران را پیدا می کنند.

بلندنظر افزود: در این خصوص اقدام بسیار جدی و موثر از جمله تشکیل کمیته حلال با هدف بررسی و کارشناسی دقیق گواهی های حلال مواد غذایی وارداتی و در صورت نیاز حتی اعزام گروه کارشناسی فنی و شرعی با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی، جهت بازرسی واحد تولیدی خارجی و شرکت اعضای کمیته در جلسات حلال داخلی و خارجی به عمل می آید.همچنین با به اشتراک گذاشتن اظلاعات مربوطه، درصدد ارتقای سطح علمی و شرعی خود هستند.

کارشناس حلال اداره کل غذا، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: مردم مسلمان ایران می توانند هر ماده غذایی که مجوز واردات را از سوی سازمان غذا و دارو اخذ نموده باشد با اطمینان مصرف کنند.

بلندنظر خاطر نشان کرد: در سه ماهه اول امسال از ورود چندیدن کالا که حلیت آن ها مورد تایید قرار نگرفت و یا حرام تشخیص داده شد جلوگیری به عمل آمد.

وی در پایان گفت: کمیته حلال اداره کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تعامل با سایر وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط عرصه را بر وارد کنندگان غیر مجاز تنگ نموده است.

منبع: نسیم

 

انتهای پیام/