نماهنگ؛ «یک عید بزرگ به نام قربان آمد»
نماهنگ؛ «یک عید بزرگ به نام قربان آمد»
عید سعید قربان روز اثبات عشق و تسلیم در برابر امر الهی، روز آزمایش و امتحان حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) است که از آن سربلند بیرون آمدند.

به گزارش نسیم سرخس، عید سعید قربان روز اثبات عشق و تسلیم در برابر امر الهی، روز آزمایش و امتحان حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) است که از آن سربلند بیرون آمدند.