نماهنگ؛ «کربلای ۱۷ شهریور»
نماهنگ؛ «کربلای ۱۷ شهریور»
حماسه ۱۷ شهریور ۵۷ که توسط مردم غیور ایران اسلامی در میدان ژاله و شهرهای مختلف ایران انجام گرفت، حادثه‌ای بسیار عظیم بود که نقش بسزایی در سرنگونی حکومت پهلوی داشت.

به گزارش نسیم سرخس، حماسه ۱۷ شهریور ۵۷ که توسط مردم غیور ایران اسلامی در میدان ژاله و شهرهای مختلف ایران انجام گرفت، حادثه‌ای بسیار عظیم بود که نقش بسزایی در سرنگونی حکومت پهلوی داشت.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس