نماهنگ؛ «کارگران، قهرمانان تولید»
نماهنگ؛ «کارگران، قهرمانان تولید»
به‌مناسبت یازدهم اردیبهشت‌ماه روز جهانی کارگر نماهنگ «کارگران، قهرمانان تولید» تقدیم می‌شود.

به گزارش نسیم سرخس، به‌مناسبت یازدهم اردیبهشت‌ماه روز جهانی کارگر نماهنگ «کارگران، قهرمانان تولید» تقدیم می‌شود.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس