نماهنگ؛ نوروز بعثت
نماهنگ؛ نوروز بعثت
مژده؛ نوروز بعثت دمید و لحظه‌های خوش نبوت و معنویت از راه رسید؛ تاریخ در انعکاس زیباترین، دل‌انگیزترین و بی بدیل‌ترین اتفاق، شکوه پیامبری را زیبنده وجود ناب و زلال حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) دانست.

مژده؛ نوروز بعثت دمید و لحظه‌های خوش نبوت و معنویت از راه رسید؛ تاریخ در انعکاس زیباترین، دل‌انگیزترین و بی بدیل‌ترین اتفاق، شکوه پیامبری را زیبنده وجود ناب و زلال حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) دانست.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس