نماهنگ؛ موشک ابرصوتی که کمتر از ۷ دقیقه، تل‌آویو را در هم می‌کوبد
نماهنگ؛ موشک ابرصوتی که کمتر از ۷ دقیقه، تل‌آویو را در هم می‌کوبد
موشک جدید بالستیک ایران که در حاشیه مراسم سالگرد شهید حسن طهرانی‌‎مقدم، پدر موشکی ایران از آن صحبت شد، زودتر از سجیل به هدفش می‌رسد.