نماهنگ؛ «طلوع بهمن»
نماهنگ؛ «طلوع بهمن»
طلوع ماه بهمن، طلیعه پیروزی نهایی حق بر تمامیت باطل در آخرین فجر قرن گوارای ملت شریف، نستوه، انقلابی، استکبارستیز و خستگی‌ناپذیر ایران اسلامی و رهبر حکیم، فرزانه و مقتدای بصیرمان باد.

به گزارش نسیم سرخس، طلوع ماه بهمن، طلیعه پیروزی نهایی حق بر تمامیت باطل در آخرین فجر قرن گوارای ملت شریف، نستوه، انقلابی، استکبارستیز و خستگی‌ناپذیر ایران اسلامی و رهبر حکیم، فرزانه و مقتدای بصیرمان باد.