نماهنگ؛ «سلیمانی‌ها»ی روزگار
نماهنگ؛ «سلیمانی‌ها»ی روزگار
نامتان را بر جلوه‌گاه تاریخ شهادت عاشورایی این سرزمین نوشته‌ایم که شما «سلیمانی‌ها»ی این روزگارانید.

به گزارش نسیم سرخس، نامتان را بر جلوه‌گاه تاریخ شهادت عاشورایی این سرزمین نوشته‌ایم که شما «سلیمانی‌ها»ی این روزگارانید.

گوینده و تدوین: محمدرضا بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای نسیم سرخس

  • منبع خبر : نسیم سرخس