نماهنگ؛ دل بشکسته تو را می‌خواند
نماهنگ؛ دل بشکسته تو را می‌خواند
در آستانه بهاری دیگر، دوباره محبت در دل‌های ما جوانه می‌زند؛ این بار هم در جشن نیکوکاری عید را میهمان همه خانه‌هایی می‌کنیم که بیش از گذشته نیازمند کمک ما هستند.

به گزارش نسیم سرخس، در آستانه بهاری دیگر، دوباره محبت در دل‌های ما جوانه می‌زند؛ این بار هم در جشن نیکوکاری عید را میهمان همه خانه‌هایی می‌کنیم که بیش از گذشته نیازمند کمک ما هستند.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس