نماهنگ؛ «دزفول، قطب نمای صبر و مجاهدت»
نماهنگ؛ «دزفول، قطب نمای صبر و مجاهدت»
به پاسداشت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری دزفول، نماهنگ «دزفول، قطب نمای صبر و مجاهدت» تقدیم می‌شود.

به گزارش نسیم سرخس، به پاسداشت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری دزفول، نماهنگ «دزفول، قطب نمای صبر و مجاهدت» تقدیم می‌شود.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس