نماهنگ؛ «در طلب شفا از بیماری»
نماهنگ؛ «در طلب شفا از بیماری»
فرازی از دعای پانزدهم صحیفه سجادیه که امام سجاد (ع) به هنگام بیماری یا روی آوردن اندوه و بلا می‌خواندند، تقدیم می‌شود.

به گزارش نسیم سرخس، فرازی از دعای پانزدهم صحیفه سجادیه که امام سجاد (ع) به هنگام بیماری یا روی آوردن اندوه و بلا می‌خواندند، تقدیم می‌شود.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای نسیم سرخس