نماهنگ؛ جان جهان در سوگ رسول خدا(ص)
نماهنگ؛ جان جهان در سوگ رسول خدا(ص)
در آیه 144 سوره آل عمران می‌خوانیم: و محمد نیست جز فرستاده ای که پیش از او [هم] پیامبرانی [آمده و] گذشتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، از عقیده خود برمی‌گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد، هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد.

به گزارش نسیم سرخس، در آیه ۱۴۴ سوره آل عمران می‌خوانیم: و محمد نیست جز فرستاده ای که پیش از او [هم] پیامبرانی [آمده و] گذشتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، از عقیده خود برمی‌گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد، هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس