نماهنگ؛ «تمرین ظهور در آوردگاه اربعین»
نماهنگ؛ «تمرین ظهور در آوردگاه اربعین»
اربعین دانشگاه انسان‌سازی رو به آستان دوست است و بار دیگر سیدالشهدا(ع) همه عاشقانش را به تمرین ظهور در آوردگاه اربعین فرامی‌خواند.

به گزارش نسیم سرخس، اربعین دانشگاه انسان‌سازی رو به آستان دوست است و بار دیگر سیدالشهدا(ع) همه عاشقانش را به تمرین ظهور در آوردگاه اربعین فرامی‌خواند.