نماهنگ؛ ایران قدردان شماست
نماهنگ؛ ایران قدردان شماست
روزهای آخر اسفند همیشه بوی بهار میده؛ اما در آستانه سال نو یک میهمان داریم، «کرونا»؛ کرونا میهمان این روزهای ایران و بسیاری از کشورهای جهان شده؛ اما میشه فارغ از موج اضطراب این روزها بارقه امیدرو در دل‌ها زنده کرد.

به گزارش نسیم سرخس، روزهای آخر اسفند همیشه بوی بهار میده؛ اما در آستانه سال نو یک میهمان داریم، «کرونا»؛ کرونا میهمان این روزهای ایران و بسیاری از کشورهای جهان شده؛ اما میشه فارغ از موج اضطراب این روزها بارقه امیدرو در دل‌ها زنده کرد.

میشه یک طرح دوستی ریخت؛ میتونیم هم زیبایی بهارو در دلمون داشته باشیم و هم با نشاط و شادابی نفس‌های آخر کرونا را به تماشا بنشینیم؛ مثل همین پرستاران و پزشکان که با ایثار و همت بلندشون بارقه امیدرو در دل‌هامون زنده کردند.

گوینده محمدرضا بانصری

تدوین: ابراهیم بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای نسیم سرخس