نماهنگ؛ ایران اسلامی یکپارچه حسینیه
نماهنگ؛ ایران اسلامی یکپارچه حسینیه
در روز اربعین حسینی و راس ساعت ۹ صبح با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل و پخش آن از رسانه ملی، مأذنه مساجد و اماکن متبرکه شور و شعور حسینی را بار دیگر زنده نگه می‌داریم.

به گزارز نسیم سرخس، در روز اربعین حسینی و راس ساعت ۹ صبح با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل و پخش آن از رسانه ملی، مأذنه مساجد و اماکن متبرکه شور و شعور حسینی را بار دیگر زنده نگه می‌داریم.