نماهنگ؛ «القدس اقرب»
نماهنگ؛ «القدس اقرب»
در آستانه روز جهانی قدس، نماهنگ «القدس اقرب» تقدیم می‌شود.

به گزارش نسیم سرخس، در آستانه روز جهانی قدس، نماهنگ «القدس اقرب» تقدیم می‌شود.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس