در تمام سالهای اخیر؛ دولتمردان آمریکایی تمام تلاش خود را برای پروژه ایران هراسی در زمینه فناوری هسته ای ایران به کار گرفته اند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا در تمام سالهای اخیر؛ دولتمردان آمریکایی تمام تلاش خود را برای پروژه ایران هراسی در زمینه فناوری هسته ای ایران به کار گرفته اند.

این در حالی ست که آمریکا ، خود به عنوان بزرگترین تولید کننده سلاح در دنیا؛ به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شود و نه تنها خود و متحدانش را تنها کشورهایی می دانند که شایستگی بهره مند شدن از انرژی اتمی را دارند؛ بلکه صراحتا تولید بمب های اتمی خود را در مجامع بین المللی مطرح می کنند.

 

 

 

download