مصونیّت کشور، وابسته‌ به حضور مردم
مصونیّت کشور، وابسته‌ به حضور مردم
رهبر انقلاب: بنده اصرارم بر حضور حداکثری و عمومی ملت ایران به‌خاطر این است که می‌بینم و میدانم که حضور یکپارچه‌ مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه‌ مردم موجب می‌شود که دشمن مأیوس بشود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، کارآیی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت حضور حداکثری مردم در صحنه می‌فرمایند: بنده اصرارم بر حضور حداکثری و عمومی ملت ایران به‌خاطر این است که می‌بینم و میدانم که حضور یکپارچه‌ مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه‌ مردم موجب می‌شود که دشمن مأیوس بشود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ وقتی دشمن ناامید شد، طبعاً خواهد دید فشار فایده‌ای ندارد، راه دیگری را دنبال می‌کند. مصونیّت کشور، وابسته‌ به حضور مردم است.

پادکست: وهاب ریحانی

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس