مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان سرخس- بخش اول
مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان سرخس- بخش اول
همزمان با 31 شهریور و در اولین روز از هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان سرخس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، همزمان با ۳۱ شهریور و در اولین روز از هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان سرخس برگزار شد.