مجموعه پوستر استوری؛ بازخوانی توصیه‌های رهبر انقلاب پیرامون انتخابات
مجموعه پوستر استوری؛ بازخوانی توصیه‌های رهبر انقلاب پیرامون انتخابات
مجموعه پوستر استوری بازخوانی توصیه‌های رهبر انقلاب پیرامون انتخابات پیش روی شماست.

به گزارش نسیم سرخس، مجموعه پوستر استوری بازخوانی توصیه‌های رهبر انقلاب پیرامون انتخابات پیش روی شماست.

گرافیک: محمد نجاتی نسب

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس