مجموعه سخن‌نگاشت محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان
مجموعه سخن‌نگاشت محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان
مجموعه سخن‌نگاشت، محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با بسیجیان پیش روی شماست.