فیلم/ ضرب و شتم کارشناس منوتو به جرم دفاع از ایران!
فیلم/ ضرب و شتم کارشناس منوتو به جرم دفاع از ایران!
تلویزیون امنیتی من و تو وابسته به خانواده پهلوی، در اقدامی نادر کارشناس خود را به خاطر انتقاد از وابستگی شدید محمدرضا پهلوی به غرب بازداشت کرد و مورد شکنجه قرار داد.

به گزارش نسیم سرخس، تلویزیون امنیتی من و تو وابسته به خانواده پهلوی، در اقدامی نادر کارشناس خود را به خاطر انتقاد از وابستگی شدید محمدرضا پهلوی به غرب بازداشت کرد و مورد شکنجه قرار داد

این اولین تلویزیونی است که علنی می‌شود در داخل ساختمانش بازداشتگاه دارد.