به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق ، در حاشیه ضیافت افطار رییس جمهور با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد انتهای پیام/م  

به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق ، در حاشیه ضیافت افطار رییس جمهور با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
عکس/ بوسه آقای وزیر بر دست
انتهای پیام/م