مهم است که نام این پسرک چیست؟مهم است که عکاس این تصویر کیست؟مهم است که این جا کدام نقطه‌ی ایران اسلامی است؟

به گزارش  نسیم سرخس به نقل از مشرق، نمایی که پیش رو دارید، فاقد شناسنامه بوده و تنها یک خط شرح دارد:

پس نوجوانی که به خاطر صِغر سِن، از اعزام نیرو به جبهه ها کنار گذاشته شده، در حال اشک ریختن است تا شاید نامش را بنویسند.

مهم است که نامش چیست؟
مهم است که عکاس کیست؟
مهم است که این جا کدام نقطه ی ایران اسلامی است؟

سلام بر حضرت روح الله و سربازانش

 

عکس/

 

انتهای پیام/م