در حاشیه برگزاری نمازجمعه عبادی، سیاسی تهران
عکس/ اوباما زیر پای نمازگزاران تهرانی