عکس/شرط امام خمینی برای شهید بابایی

منبع: جهان
انتهای پیام/