عرضه بازی رایانه‎ ای سفیر عشق در مراکز فرهنگی
عرضه بازی رایانه‎ ای سفیر عشق در مراکز فرهنگی
بازی رایانه ‎ای سفیر عشق، بزرگ‎ترین بازی رایانه ‎ای ایرانی با روایت صداهای ماندگار ایران در مراکز فرهنگی سراسر کشور عرضه می‎شود.

به گزارش نسیم سرخس، بازی رایانه ‎ای سفیر عشق، بزرگ‎ترین بازی رایانه ‎ای ایرانی با روایت صداهای ماندگار ایران در مراکز فرهنگی سراسر کشور عرضه می‎شود.

این بازی توسط مرکز تولیدات تخصصی سازمان فضای مجازی بسیج تولید شده است.