جلوگیری از فعالیت اصناف سرخس در صورت عدم دریافت واکسن
جلوگیری از فعالیت اصناف سرخس در صورت عدم دریافت واکسن
اکبری گفت: در بازرسی صنف به صنفی که در قالب گشت مشترک در شهرستان سرخس داریم، چنانچه صاحب صنفی واکسیناسیون کرونا را انجام نداده باشد، از ادامه فعالیت او جلوگیری می‌شود.

علی اکبر اکبری، رئیس اداره صمت سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم سرخس، اظهار کرد: با توجه به اینکه از نظر رفت و آمد تراکم بالایی در اصناف وجود دارد، داشتن کارت واکسن برای صاحبان اصناف ضرورت دارد و حداقل باید یک دز واکسن را دریافت کرده باشند.

رئیس اداره صمت سرخس افزود: این موضوع برای رانندگان تاکسی درون شهری و برون شهری و روستایی و تاکسی تلفنی‌های شهر نیز صدق می‌کند و در این راستا با رصدی که انجام دادیم، بیشتر صاحبان حرف و مشاغل در شهرستان سرخس واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی بیان کرد: از ابتدای هفته آینده در بازرسی صنف به صنفی که در قالب گشت مشترک در شهرستان سرخس داریم، چنانچه صاحب صنفی واکسیناسیون کرونا را انجام نداده باشد، از ادامه فعالیت او جلوگیری می‌شود.

اکبری تصریح کرد: با توجه به اهمیت استفاده از واکسیناسیون برای اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم لازم است، اصنافی که تاکنون واکسن دریافت نکردند، سریعا نسبت به تزریق واکسن اقدام کرده تا مشمول جلوگیری از فعالیت صنف خود نشوند.

رئیس اداره صمت سرخس عنوان کرد: هم‌اکنون تمامی اصناف و صاحبان مشاغل که یک یا دو نوبت واکسن را دریافت کردند، می‌توانند در سامانه salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال خود را به رایگان دریافت کنند.

وی در پایان یادآور شد: از اصناف شهرستان درخواست داریم، کارت واکسیناسیون خود را دریافت و در بازدید بازرسان در اختیار آن‌ها قرار داده تا از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نشود.

انتهای پیام/