۱۷۵ عاشق دست بسته (شهدای غواص)
۱۷۵ عاشق دست بسته (شهدای غواص)
کلیپی زیبا تقدیم به پیشگاه ۱۷۵ غواص شهید با صدای حامد زمانی
کلیپی زیبا تقدیم به پیشگاه ۱۷۵ غواص شهید با صدای حامد زمانی