فوتوکلیپ: «کالای ایرانی بخرید»
فوتوکلیپ: «کالای ایرانی بخرید»
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای در دیدار با کارگران در مورخه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای در دیدار با کارگران در مورخه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
 

دانلود