شهید کریم مرحمت
شهید کریم مرحمت
شهيد كريم مرحمت در سال 1344در شهرستان سرخس بدنيا آمد.

karim marhamat

نام ونام خانوادگی: کریم مرحمت

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: ۱۳۴۴

محل شهادت: سردشت

مسئولیت در جبهه: تک تیر انداز

تاریخ شهادت: ۶۳/۰۱/۱۵

خلاصه ای از زندگینامه شهید:

شهید کریم مرحمت در سال ۱۳۴۴در شهرستان سرخس بدنیا آمد. شهید مرحمت از اول واز کودکی فردی مذهبی بوده  معمولا در اوقات فراغت به کار کشاورزی با پدرش کمک می کرد، شهید مرحمت در بسیج جز اولین نیروهای بسیجی پایگاه خود بود وی بعنوان پاسدار رسمی پذیرفته شد وجهت خدمت در جبهه به تیپ ویژه شهدا معرفی گردید.

وی درگردان امام علی گروهان کمیل بعنوان تیربارچی خدمت ورشادتهای زیادی داشته بود.

در مورخه ۱۵/۱/۶۳ مورد کمین عناصر دمکرات قرار گرفته وبعد از اینکه مهمات تیربارش تمام می شود بعنوان چوب از آن استفاده وتا آخرین لحظه حاضر نبود اسیر شود وبرای همین منظور دشمن  آنقدر به سرش کوبیدند که سرش متلاشی می شود.

یکی از نکات جالب اینکه پدر شهید مرحمت قبل از شهادت خواب دیده بود پسرش از ناحیه سر مورد اصابت آرپی چی قرار گرفته وسر در بدن ندارد اتفاقاً بعد از حمله دشمن سر وی را له نموده وبعد از انتقال پیکر وی به سرخس نمی خواستند پیکر را به پدرش نشان دهند پدرش می گفت من می دانم که فرزندم سر در بدن ندارد واین در حالی بود که وی جنازه فرزندش را ندیده بود.
وصیتنامه شهید: