شهید براتعلی مقدم کلاته
شهید براتعلی مقدم کلاته
شهيد براتعلي مقدم كلاته در روستاي جهانگير به دنيا آمد و پدرش كشاورز در روستا بود.

baratali moqaddam kalateh

نام ونام خانوادگی: براتعلی مقدم کلاته

نام پدر: احمد علی

محل شهادت: مجنون

مدت حضور در جبهه

مسئولیت در جبهه: تیربارچی

تاریخ شهادت: ۶۷

خلاصه ای از زندگینامه شهید:

شهید براتعلی مقدم کلاته در روستای جهانگیر به دنیاآمد پدرش کشاورز در روستا بود.

شهید مقدم کلاته از نوجوانی در امورات وکارها به پدر ومادرش که پیر بودند کمک می نمود. شهید روستائی وفردی بسیار زحمتکش وفعال بود در روستا ازدواج نمود وبعد به خدمت مقدس سربازی رفت. بارها از خدا می خواست که به جبهه برود . شهید مقدم کلاته در جزیزه مجنون در حالیکه سوار بر قایق بود به شهادت رسید. شهید قبل از رفتن به عملیات وصیت نامه خود را بطور کامل نوشته وبه چند نفر گفته بود شهید می شود.

ضمناً از شهید ۲ فرزند به یادگار مانده است.

وصیتنامه شهید :

وصیت من به برادران این است که جبهه را همیشه پر کنند.

برادرجان امیدوارم که مرا ببخشید من شهیدم ، من شهیدیم ، من شهیدم

پدر ومادر مرا ببخشید وبرایم طلب حلالیت کنید.