سخن نگاشت؛ «نعمت عظیم شهادت»
سخن نگاشت؛ «نعمت عظیم شهادت»
رهبر انقلاب اسلامی، شهادت سردار سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد عالم یعنی آمریکایی‌ها و افتخار آنها به این جنایت را یک ویژگی ممتاز برای آن مجاهد شجاع برشمردند و خاطرنشان کردند: جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد؛ این نعمت عظیم بر حاج قاسم که شایسته آن بود، گوارا باشد.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر انقلاب اسلامی، شهادت سردار سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد عالم یعنی آمریکایی‌ها و افتخار آنها به این جنایت را یک ویژگی ممتاز برای آن مجاهد شجاع برشمردند و خاطرنشان کردند: جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد؛ این نعمت عظیم بر حاج قاسم که شایسته آن بود، گوارا باشد.

  • منبع خبر : نسیم سرخس