سایت گل شهرداری سرخس
سایت گل شهرداری سرخس
سایت گل شهرداری سرخس دارای دو قسمت خزانه برای نگهداری قلمه‌ها و قسمت دیگر آن برای کاشت قلمه‌ها و انتقال آن به فضای سبز سطح شهر می باشد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، سایت گل شهرداری سرخس دارای دو قسمت خزانه برای نگهداری قلمه‌ها و قسمت دیگر آن برای کاشت قلمه‌ها و انتقال آن به فضای سبز سطح شهر می باشد.

 

هم‌اکنون ۱۳ هزار بوته گل رز به‌صورت گلدانی و نزدیک به ۷۰ هزار بوته دیگر در داخل زمین سایت کاشته شده است که تحت شرایط خاص برای انتقال به فضای سطح شهر آماده می‌شود.

 

در این سایت همچنین بالغ‌بر ۴۰۰ هزار گل فصلی شامل، گل آهار، جعفری، ناز و اطلسی ایرانی برای استفاده در چهارفصل کاشت شده است.