روایتی از روزهای منتهی به انقلاب؛ «طلوع فجر»
روایتی از روزهای منتهی به انقلاب؛ «طلوع فجر»
سرانجام وعده الهی به ثمر نشست و ابراهیم زمان بت شکن قرن، امام خمینی(ره) قدم به خاک پاک شهیدان گذاشت؛ آری، شکوه فریاد الله اکبر مردم در 12 بهمن 57 و فریاد برآمده از عمق جان امام، پیروزی بزرگ را بشارت می‌داد.

به گزارش صبح توس؛ مجموعه کلیپ «در انتظار طلوع» روزهای منتهی به انقلاب را روایت می‌کند.

فردا خورشید با نام امام بیداری طلوع خواهد کرد؛ امام خمینی (ره) امید دل مستضعفان قدم به پایگاه قیام می‌گذارد و چه انتظار مقدسی است این دقایق و ساعات تاریخ ساز که به روشنای فتح و ظفر پیوند می‌خورد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای نسیم سرخس