روایتی از روزهای منتهی به انقلاب؛ «روز بزرگ سرنوشت»
روایتی از روزهای منتهی به انقلاب؛ «روز بزرگ سرنوشت»
21 بهمن 1357 روز بزرگ سرنوشت، ساعت ۱۰ صبح اسلحه‌ خانه‌ نیروی هوایی به همت مردم و کمک همافران فتح شد. ساعاتی بعد کلانتری‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۶ و کلانتری نارمک به دست مردم افتاد؛ مردم تانک‌ها و نفربر‌ها را به خیابان‌ها آوردند و به یکدیگر روحیه می‌دهند.

به گزارش نسیم سرخس، مجموعه کلیپ «در انتظار طلوع» روزهای منتهی به انقلاب را روایت می‌کند.

۲۱ بهمن ۱۳۵۷ روز بزرگ سرنوشت، ساعت ۱۰ صبح اسلحه‌ خانه‌ نیروی هوایی به همت مردم و کمک همافران فتح شد. ساعاتی بعد کلانتری‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۶ و کلانتری نارمک به دست مردم افتاد؛ مردم تانک‌ها و نفربر‌ها را به خیابان‌ها آوردند و به یکدیگر روحیه می‌دهند.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس