گفت: موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته است اگر لازم باشد در مقابل ایران تصمیمی مانند حمله به هیروشیما می‌گیریم!
به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق، کیهان در قسمت گفت و شنود خود نوشت، گفت: موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته است اگر لازم باشد در مقابل ایران تصمیمی مانند حمله به هیروشیما می‌گیریم!

گفتم: حیوونکی این موشه، غلط زیادی کرده است، ایران می‌تواند در فاصله کمتر از یک ساعت تل‌آویو و حیفا و… را با خاک یکسان کند و جیلیز و ویلیز صهیونیست‌های کودک‌کش را به آسمان برساند.

گفت: وقتی از آمریکا که پدرخوانده صهیونیست‌هاست هیچ غلطی ساخته نبوده، از این خاک بر سرها که تنها هنرشان شلیک به کودکان بی‌دفاع است، چه غلطی برمی‌آید؟

گفتم: اما، خودمونیم‌ها، جنگ با اسرائیل آرزوی مردم ایران را که ده‌ها سال بر زمین مانده بود برآورده خواهد کرد.

گفت: اسرائیلی‌ها عادت دارند لاف بزرگ بزنند و بعد به دریوزگی بیفتند.

گفتم: یارو بدجوری دچار اسهال و استفراغ شده بود، پرسیدند این چه حالی است؟ گفت؛ راستش قمپز درکرده بودم که می‌خواهم بیماری «پُست تراوماتیک استرس دیس اُردر» بگیرم ولی بعدا دیدم خیلی سخته، به همین اسهال و استفراغ راضی شدم!

 انتهای پیام/م