حب الحسین یجمعنا راهپیمایی جهانی اربعین امسال را در فضای مجازی رقم زد
حب الحسین یجمعنا راهپیمایی جهانی اربعین امسال را در فضای مجازی رقم زد
#حب_الحسین_یجمعنا راهپیمایی جهانی اربعین امسال را در فضای مجازی رقم زد؛ گزارش رسانه ملی در این باره را تماشا کنید.

به گزارش نسیم سرخس، #حب_الحسین_یجمعنا راهپیمایی جهانی اربعین امسال را در فضای مجازی رقم زد؛ گزارش رسانه ملی در این باره را تماشا کنید.

انتهای پیام/