حالا مدت هاست که زمین گیر است و در انتظار پیوند کبد به اغما رفته است. این جانباز که تنها پرستارش همسر مهربانش هست، دیگر هیچ علائمی از خود نشان نمی دهد اما حتی برای درمانش مساعدتی از هیچ سازمانی نگرفته است.
به گزارش نسیم سرخس ؛ جانباز “محسن رضا مالمیر” از پاسداران گمنامی است که از تویسرکان ۸۶ ماه و ۲۰ روز از بهترین روزهای جوانی اش را برای دفاع از مردم کشورش راننده لودر شده و در جبهه های حق علیه باطل خدمت کرده است.

جانباز مالمیر که در ۲۸ بهمن ماه سال ۶۴ در منطقه فاو  و در حالی که در حال احداث سنگر و خاکریز بود، مورد اصابت توپ ۱۰۶ دشمن بعثی قرار گرفته و از ناحیه چشم، پوست، گوش، ریه و کبد به شدت مجروح شده است اما از مدارک جانبازی فقط یک کارت جانبازی ۳۵ درصد از سپاه دارد و حتی بنیاد شهید هیچ پرونده ای از این جانباز ندارد.

حالا مدت هاست که زمین گیر است و در انتظار پیوند کبد به اغما رفته است. این جانباز که تنها پرستارش همسر مهربانش هست، دیگر هیچ علائمی از خود نشان نمی دهد اما حتی برای درمانش مساعدتی از هیچ سازمانی نگرفته است.

همسر این جانباز می گوید: محسن رضا فقط ۵۵ سال دارد اما به گفته دکترش مغزش به اندازه ۸۰ سال پیر و فرتوت شده است.

وی ادامه می دهد: بارها به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده ایم و همه مدارک را هم ارائه نموده ایم اما ۲۰ سال در انتظار درصد بنیاد شهید ماندیم و حالا هم در انتظار عمل پیوند کبد که محسن رضا به اغما رفت.

همسر محسن رضا می گوید: ما توقعی از بندگان خدا نداریم اما این رسمش نبود…
*پایگاه شهدای ایران

 انتهای ژیام/