بیانات مهم رهبر انقلاب درباره طرح مدیریت مصرف سوخت
بیانات مهم رهبر انقلاب درباره طرح مدیریت مصرف سوخت
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ابتدای درس خارج فقه بیانات مهمی را درباره طرح مدیریت مصرف سوخت ایراد فرمودند که در این مجموعه «سخن نگاشت» به آن پرداخته شده است.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ابتدای درس خارج فقه بیانات مهمی را درباره طرح مدیریت مصرف سوخت ایراد فرمودند که در این مجموعه «سخن نگاشت» به آن پرداخته شده است.

  • منبع خبر : نسیم سرخس