تیتراژ پایانی مستند «نزدیک تر از نیویورک» با صدای حامد زمانی+دانلود
تیتراژ پایانی مستند «نزدیک تر از نیویورک» با صدای حامد زمانی+دانلود
کليپ پاياني اين مستند بخشي از قطعه جنگ اقتصادي مي باشد که به همت سازمان پدافند غير عامل و با صداي حامد زماني تهيه شده است. از اين قطعه با اندکي تغيير در اين مستند استفاده شده است.