توقیف بخشی از ماشین‌آلات پیمانکار «سد شوریجه» تا تسویه بدهی کارگران
توقیف بخشی از ماشین‌آلات پیمانکار «سد شوریجه» تا تسویه بدهی کارگران
جهانی با اشاره به تعطیلی سد شوریجه سرخس و معوقات کارگران این پروژه گفت: بخشی از ماشین‌آلات پیمانکار این سد تا پرداخت کامل مطالبات کارگران همچنان توقیف است.

حیدر جهانی در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم سرخس، درباره تعطیلی سد شوریجه و معوقات کارگران این پروژه گفت: با توجه به اینکه پیمانکار سدشوریجه مجری طرحی ملی در خوزستان است و پروژه سد شوریجه نیز به دلیل اعتبارات فعلاً فعال نیست، این پیمانکار بخشی از ماشین‌آلات خود را برای اجرای پروژه اهواز از شهرستان خارج کرد که با اعتراض کارگران به دلیل معوقات حقوق مواجه شد.

دادستان سرخس تصریح کرد: برای بررسی بیشتر موضوع دستور توقیف ماشین‌آلات را دادیم که پس از بررسی و حضور نماینده حقوقی شرکت مقرر شد، سه ماه از معوقات کارگران توسط پیمانکار واریز شود و فقط ماشین‌آلاتی که برای اجرای پروژه ملی در اهواز نیاز دارد رفع توقیف شد و بقیه ماشین‌آلات این شرکت در محل پروژه سد شوریجه تا زمان پرداخت کامل مطالبات کارگران توقیف است.

وی تأکید کرد: ارزش ریالی ماشین‌آلات توقیف شده از میزان مطالبات کارگران بیشتر است.

انتهای پیام/