تصاویر/ تست ربات انسان‌نمای روسیه
تصاویر/ تست ربات انسان‌نمای روسیه
ربات انسان‌نمای روسیه با نام فئودو آخرین مراحل تست خود را سپری می‌کند. این ربات می‌تواند از راه دور توسط یک نفر و یا به صورت مستقل فعالیت کند. به احتمال زیاد از این ربات در بخشی از مأموریت‌های فضایی روسیه استفاده شود.
صراط*