تصاویر/ آغاز اجرای ساخت بزرگ ترین پروژه فرهنگی شهرستان سرخس
تصاویر/ آغاز اجرای ساخت بزرگ ترین پروژه فرهنگی شهرستان سرخس
روز گذشته عملیات ساخت بزرگ ترین پروژه فرهنگی شهرستان سرخس « المان شهدای گمنام» پس از 6 سال انتظار، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان سرخس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، روز گذشته عملیات ساخت بزرگ ترین پروژه فرهنگی شهرستان سرخس « المان شهدای گمنام» پس از ۶ سال انتظار، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان سرخس آغاز شد.