بقایای جنگ جهانی دوم در شهرستان سرخس + تصاویر/۱
بقایای جنگ جهانی دوم در شهرستان سرخس + تصاویر/۱
پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس پس از گذشت حدود 75 سال از جنگ جهانی دوم، تصاویر بقایای این جنگ را در شهرستان مرزی سرخس منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، پس از گذشت حدود ۷۵ سال از جنگ جهانی دوم، پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس تصاویر بقایای این جنگ در شهرستان مرزی سرخس را برای اولین بار منتشر کرد.

 

این تصاویر مربوط به سنگرها و مواضع پدافندی ایران در منطقه شورلق سرخس است که این مواضع باعث شده در زمان جنگ جهانی دوم حرکت نیروهای متجاوز اتحاد شوروی به سمت مزدوران و مشهد را برای چند ساعت به تاخیر بیاندازد.

 

در کتاب «سرزمین و مردم مرزداران و مزداوند» به قلم «علی اصغر نامی» درباره این مواضع پدافندی آمده است: «سالخوردگان از مشاهدات آن روزهای خود می گویند که در شهریور ۱۳۲۰ش. شخصی به نام ستوان پروانه رئیس پاسگاه ژاندارمری مزدوران بود. در آن هنگام مواضع پدافندی لشکر خراسان در سه موضع بغبغو، آق دربند و شورلق قرار داشت که وی با نیروی محدودی که در اختیار داشت در موضع پدافندی شورلق مقاومت کرده و حرکت نیروهای متجاوز اتحاد شوروی به سمت مزدوران و مشهد را برای چند ساعت به تاخیر انداخت. آنگاه با مشاهده سرازیر شدن نیروهای شوروی به سمت مزدوران، بر پشت بام رفته و اهالی مزدوران را به تخلیه منازل و پنهان شدن در خارج از آبادی فرخوانده است. تا اینکه پس از گذشت چند روز تعدادی سواره نظام روس به کمک مترجمی که همراه آنان بود به مردم اطمینان خاطر دادند که به روستا بازگردند و خطری متوجه آنان نخواهد شد و حتی با باز کردن در انبار آستان قدس گندم ها را هم به مردم آبادی تحویل دادند.»

 

در ادامه سری اول تصاویر بقایای جنگ جهانی دوم در سرخس که برای اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس منتشر شد را مشاهده می کنید.