برگزاری «رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله (ص) ۲» در سرخس
برگزاری «رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله (ص) ۲» در سرخس
«رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) ۲» در دو مرحله در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه همزمان با سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان سرخس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، «رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) ۲» در دو مرحله در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه همزمان با سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان سرخس برگزار شد.