اینفوگرافیک؛ «دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران»
اینفوگرافیک؛ «دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران»
در این اینفوگرافیک به بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های سیاسی، علمی و نظامی می‌پردازیم.

به گزارش نسیم سرخس، در این اینفوگرافیک به بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های سیاسی، علمی و نظامی می‌پردازیم.

طرح: محمد نجاتی نسب
تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس