اینفوگرافیک؛ توصیه‌های ایمنی برای خانه تکانی نوروزی
اینفوگرافیک؛ توصیه‌های ایمنی برای خانه تکانی نوروزی
با توجه به آغاز خانه‌ تکانی نوروزی در این اینفوگرافیک، توصیه‌‌هایی به‌منظور کاهش تلفات و رعایت نکات ایمنی تقدیم می‌شود.

به گزارش نسیم سرخس، با توجه به آغاز خانه‌ تکانی نوروزی در این اینفوگرافیک، توصیه‌‌هایی به‌منظور کاهش تلفات و رعایت نکات ایمنی تقدیم می‌شود.